Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. SATICI:
www.gamekent.com (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)
 
2. SATIŞ BİLGİLERİ:
İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Alıcı, Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.
 
3. CAYMA HAKKI:
Alıcı, Satıcı ile yapacağı mesafeli sözleşmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi malın teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcının ürünü teslim almasından itibaren, ürün haricindeki hizmete ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Cayma hakkı bildirimini İletişim sayfasından “Sorun Bildir” aracılığıyla Satıcı’ya bildirebilirsiniz. Satıcı, Alıcının cayma talebinin kendisine ulaştığını Alıcıya yapacağı bildirimle teyit etmek zorundadır.
 Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcıya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcıdan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcıdan almakla yükümlüdür.
Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
 
4.GENEL HUSUSLAR
1- İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.

 2- Alıcı ve Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Firma’nın mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Satıcı ve/veya Alıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3- Satıcı, www.gamekent.com kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişinin sağlanması amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusunda, Firma’yı münhasır olarak temsilci olarak atadığını kabul etmektedir.

4- Temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Firma, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5- Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Firmaya yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

6- Alıcı satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcıya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Firma’nın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, ana sayfada yer alan Müşteri Hizmetleri bölümünden Firma ile her zaman iletişim kurabilir.

7- Alıcı, satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili çıkacak ihtilaflara ilişkin Satıcıya yönelteceği her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir.

8- İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün veya hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9- İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki ürün veya hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

10- Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki ürün veya hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder. Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını takiben sitedeki “Ödeme Yap” butonunu tıklamakla seçtiği ürün veya hizmete ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.

ALICI
(Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)
E-POSTA:
TARİH: