Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Bu Kullanıcı Sözleşmesi, bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan firmamız ile sizin aranızda yapılan bir anlaşmadır ve firmamız web siteleri üzerinden sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.
Onayınızla beraber tüm ortamlarda, kapsama alınan tüm şart ve koşulları kabul etmiş, bunlara uyacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
 
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 a)  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, firmamız yayıncısı olduğu www.gamekent.com sitesinin (kısaca, “Site” olarak anılacaktır) kullanılmasının ve/veya firmamız hesabı aracılığıyla internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
b)  Firmamız, kullanıcılarının çeşitli ödeme seçenekleri ile para yatırarak karşılığında sahip oldukları elektronik bakiyeyi yalnızca online oyun sektöründe hizmet sunan üye işyerleri ürün/hizmetlerini satın almak için kullandıkları bir sistem olup kullanıcılar ATM kartı ve kredi kartı ile bu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Firmamız tarafından sunulan bu hizmetler web, mobil, fiziksel vb. olmak üzere firmamızın sunduğu herhangi bir ortamdan alınabilir.
 
2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
a)  İşbu Sözleşme’nin tarafları Firma ve Kullanıcı’dır. Bu Sözleşme’de kullanıcı ve firma ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “Firma” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.
b)  İşbu Sözleşme kapsamında “Kullanıcı”: Site’ye üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, sunulan herhangi bir hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
c)  Bu Sözleşme Taraflar’ın arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi, herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Firma’dan Kullanıcı’ya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.
 
3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
a)  İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Site’ye üye olarak veya üye olmaksızın, Firma’nın sunduğu hizmetlerden herhangi birine konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Taraflar’ı bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmış kabul edilerek yürürlük kazanmış olur. Kullanıcı bu Sözleşme’yi kabul etmekle, Firma’nın Sözleşme konusu ile bağlantılı sunduğu diğer tüm politika, kural vb. her ne isim altında olursa olsun düzenlemeleri de kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı Site içeriklerinden ve/veya Firma hizmetlerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca işbu Sözleşme yürürlükte kalır.
b)  Firma, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme koşullarından ve bağlantılı düzenlemelerden herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcı’nın hesap veya hesaplarını veya Firma’nın hizmetlerine herhangi bir şekilde erişimini geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.
 
4. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ
a)  Firma, işbu Sözleşme’de, Site’de kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni hizmet ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler yahut bunlara benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme, Site üzerinden Kullanıcı’ya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır ve işbu değişiklikler kural olarak yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
b)  Kullanıcı, Firma’nın bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; Firma tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Site’ye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerik/hizmetten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanmasının mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.
 
5. FİRMA HİZMETLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI
1)  Ödeme Hizmetleri
a)  Firma bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır ve Firma; hizmetlerini oluşturmak, düzenlemek, sürdürmek ve kullanıcılarına internet üzerinden, mobil ortamda ya da fiziksel platformlarda sunmak yoluyla bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak hareket eder.
b)  Tüm ödeme işlemlerinde kullanıcılar, hesaplarının gerektirdiği ve Firma tarafından belirlenen limitlere uymak zorundadırlar.
 
2) Para(Bakiye) Yükleme
a)  Kullanıcı, Firma ile elektronik bir cüzdan hesabına sahip olur. Bu hesap Firma’nın belirlediği ve tüm hizmet araçlarından tanıtımı yapılarak hizmete sunulan farklı araç ve imkanlardan oluşabilir. Bu çeşitlilik, çalışma prensipleri, komisyon oranları ve vade seçenekleri münhasıran Firma’nın belirlediği şekilde kullanılır.
b)  Kullanıcı söz konusu elektronik cüzdanı yalnızca ONLINE OYUN sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinden ürün ve/veya hizmet satın alınması amacıyla kullanabilir. (Örn: oyunlarda ihtiyaç duyulan araç veya gereçlerin satın alınması) Bu alan dışında başka herhangi bir ürün ve/veya hizmetin alımı için kullanılması, takas/transfer edilmesi yasaktır.
c)  Kullanıcı sunulan bu araçları kullanarak Firma hesabına limitlere bağlı kalmak suretiyle bakiye yüklemesi yapabilir. Bu araçlar banka hesapları, kredi kartı başta olmak üzere her türlü kart, elden ödeme noktaları, hızlı ödeme seçenekleri, mobil ödeme vb. olabilir. Firma bu araçları genişletmek ya da daraltmak hakkını saklı tutar.
c)  Kullanıcılar işbu 5. Madde kapsamında bahsi geçen hizmetlerin kullanımı için Firma’ya kayıt olunan telefon numarası ile her işlemde taraflarına gönderilecek SMS’leri, bildirimleri, benzeri sebeplerden dolayı alacakları aramaları kabul ederler.
 
3) İade Edilen Ödemeler ve İtiraz Süreci
a)  İade Edilen Ödemeler:
Üye işyerleri tarafından herhangi bir sebep yüzünden tahsil edilmeyen, iade edilen ve/veya reddedilen bir ödeme bakiyenize ya da kullandığınız ödeme yönteminize/aracınıza iade edilir. Tahsil edilmeyen bir ödemenin Kullanıcı tarafına iade edilmesi, üye işyerinin ödemeyi iade etmesinden ibarettir ve Üye İşyerinin iade politikalarına bağlıdır. İlgili tutar direkt olarak kullanıcının Firma hesabına yüklenir.
b) İtiraz:
  Firma, Alınan ürün/hizmetin arıza, hatalı ya da eksik olması durumlarında taraf değildir. İşbu madde de belirtilen itiraz prosedürü “Firma” sistemlerini kullanmadığını iddia eden kişiler ve Firma sistemleri nedeni ile eksik ya da hatalı işlem olduğunu iddia eden kullanıcılar için geçerlidir. Kullanıcı hesabını yönetmek ve işlem tanımlamak için seçilen ödeme aracına göre her defasında sistemden SMS doğrulaması alır. Buna rağmen gerçekleşmiş olduğu iddia edilen bir ödeme konusunda itiraz etme hakkı vardır. Bu tür bir itiraz ile karşılaşıldığında, Firma önceliklerine göre aşağıdaki prosedürü takip etmektedir:
1- Kullanıcı’nın ilgili ödemeyi yaptığından emin olunur.
2- Karşılığında ürün/hizmet alınması durumu hakkında üye işyerinden bilgi istenir.
3- Ürün/hizmet üye işyerine geri dönmeyecek şekilde sürecin içine dahil edilmişse, Kullanıcı’nın iddia ettiği şekilde ürünü kullanmamış olması durumu ve işlem sırasına göre gerçekleşme şekilleri araştırılır. Sisteme ilişkin bir hata/yanlış tespit edilirse, Firma Kullanıcı’ya söz konusu tutarı geri öder. Ancak sistemde herhangi bir teknik sorun tespit edilemez ise Firma hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez; Kullanıcı tarafından Firma ‘a karşı doğrudan/dolaylı herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez.
Firma kötü niyetli itirazlar nedeni ile tüm dava ve şikâyet haklarını saklı tutar.
 
6. KULLANICI HESABI, KULLANIMI ve GÜVENLİĞİ
a)  Kullanıcı, Site ve Firma hizmetlerinden yararlanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. Bu bağlamda, Firma hizmetlerinden yararlanmak için ön şart, Kullanıcı’nın kendisine ait bir cep telefonu numarasına sahip olmasıdır. Diğer yandan, Firma tanımlı operasyonlar ve diğer işlemler için kullanıcıların birtakım bilgilerine ihtiyaç duyulabilir. Firma hizmetlerinin birçoğu için kimlik doğrulaması yapılması gerekmektedir. Bu başta bankalar olmak üzere, diğer çözüm ortakların, işbirliği yapılan sağlayıcıların ve tedarikçilerin isteği üzerine gerçekleşmektedir. Gerekli görülen her noktada Firma tüm Kullanıcılar için bu doğrulamayı yapmak adına yetkilendirilmiş olup bu doğrulama kapsamında Kullanıcılara yöneltilen sorular ve zaman içinde bu soruların değişmesi konusu tamamıyla Firma‘ın inisiyatifinde bulunmaktadır. Tüm bunların dışında, Kullanıcı daha kolay bir ödeme yapısını kullanmak adına sahip olduğu diğer ödeme araçlarını Firma hesabına bağlayabilir. Bu hallerde, Firma tarafından bazı bilgilerin tevdi edilmesi zorunlu kılınabilir. (Örn: adres tanımlamadan fiziksel ürün siparişi vermek adına daha önceden adres bilgisi verilmesi)
b)  Kullanıcı, hesabı ve Firma hizmetlerinden yararlanırken vermiş olduğu diğer tüm bilgilerinin güvenliğini sağlamak bakımından ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Firma’ya karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Diğer yandan, Firma tarafından hizmetlerinden gereği gibi istifade edilmesi ve kullanıcı hesap ve bağlantılı kişisel verilerinin korunması, saklanması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.
c)  Kullanıcı, Firma hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla kullandığı yukarıda bahsi geçen tüm bilgileri özenle kullanıp korumak, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmamak ve gizli tutmakla mükelleftir. Herhangi bir güvenlik ihlalinin varlığı halinde derhal bu hususu Firma‘ya bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
c)  Kullanıcı’nın, Site’deki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişi veya kuruma geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler Firma tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap ve bağlantılı hizmetlere erişimi kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.
d)  Kullanıcı, Firma hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Firma aleyhine veya Firma’ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi halde, yukarıdaki bentte yer alan yaptırımlara tabi tutulabilir.
e)  Kullanıcı hesabının 3. kişi veya kurumlara kullandırılması eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden Firma‘ya karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.
f)  İşbu madde kapsamında bahsi geçen her nevi yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.
g)  Kullanıcı, hesabını 3. Kişi veya kuruma kullandırmasının yukarıda belirtilen şekilde sonuçlar doğurabileceğini ve bu halde tüm bu sonuçlardan hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden Firma’ya karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu Sözleşme’nin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir. Bu türde yetkisiz erişim ve kullanımları gerçekleştirenler bu Sözleşme anlamında Kullanıcı’ya tanınan hak ve sıfatlara sahip olamaz.
h)  Kullanıcı, Firma tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin kullanımı sırasında bağlı bulunduğu yargı bölgesine özgü tüm kanun, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelere uygun davranmakla mükelleftir. Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı hareketleri bakımından Firma’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
I)  Kullanıcı, Site’de sunulan hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Site ve Firma hizmetleri içeriğine ilişkin ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, içerikle veya içeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve Firma’nın arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda Firma tarafından yukarıda bahsi geçen yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.
j)  Kullanıcı tarafından Site üzerinden sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi için gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Bu bağlantı ve donanıma sahip olunması ve bunların temini münhasıran Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Bu bağlamda, Firma, internet bağlantısı, altyapı veya donanımla ilgili her nevi aksaklık bakımından sorumluluk kabul etmez.
k)  Firma, Site içerik ve/veya hizmetlerinin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.
l)  Site, Site’de yayınlanan ve Firma hizmetleri ile bağlantılı her nevi içerik aksi belirtilmedikçe Firma’nın münhasır mülkiyetindedir. Kullanıcı’nın, Site’den veya bağlantılı platformlardan edindiği Firma hizmetlerinin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, Firma tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Bu bağlamda, Kullanıcı’nın, edindiği hizmet ve/veya içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı edindiği Firma hizmetlerini ticarete konu edemez, gelir elde etmek amacıyla kullanamaz. Buna aykırı kullanımların Firma tarafından tespiti, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.
m)  Site’de erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişi içeriklerine bağlantı sağlanabilir. Bu içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak tamamen Kullanıcı’nın tasarrufundadır. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. Firma, Site’den erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığından bu içeriklerden sorumlu tutulamaz ve bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık Firma’ya karşı ileri sürülemez.
n)  Firma, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Firma, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 
7. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK
a)  Firma bir banka, bir satıcı kurum ya da bir lojistik servis sağlayıcı firma değildir. Online oyun sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı üye işyerlerine ait ürün ve/veya hizmetlerin edinilmesi amacıyla ödeme yapmanızı sağlayan bir hizmet sunucusudur. Bu bağlamda, Firma‘nın tek sorumluluğu kullanıcının isteği doğrultusunda ödeme ya da transfer işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu ödeme karşılığında sahip olunması beklenen ürün/hizmet/faydadan sadece ve sadece kullanıcı sorumludur. Bu hususta hiçbir şekilde firma sorumlu tutulamaz. Firma, firma hizmetleriyle ödemesi gerçekleştirilen ürün ve/veya hizmetler üzerinde denetime sahip değildir ve bu nedenle Kullanıcı’nın birlikte iş yaptığı alıcının veya satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağının garantisini vermez. Firma tarafına yapılan şikayetleri/bildirimleri bundan sonraki üye işyeri seçimlerinde kabul mantığını geliştirmek adına bilgi amaçlı saklar ve kullanır.
b)  Firma, zaman ve sözleşme’nin yürürlülük süresi ile sınırlı olmaksızın; hiçbir hal ve şart altında, akdi, haksız fiil niteliğinde, objektif sorumluluk veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak; Firma’ın ilgili zararların gerçekleşme olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi ve/veya bu şekilde bir iddia veya talepte bulunularak; Firma sitesi’nin, içeriklerinin ve hizmetlerinin kullanıcı tarafından kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklı her nevi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç odaklı, kişisel, cezai veya çoklu zarar tazminatlarından; her tür ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan ve sonuçlardan ötürü Kullanıcı’ya veya kullanıcı ile olan irtibatından neşet eden her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
c)  Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde bu ihlalden ötürü, ihlal eyleminde bulunanlara mukabil dava ikame etme veya şikayette bulunma hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda Firma, Kullanıcı’yı, resmi makam ve merciler nezdinde ilgili hakkının veya yetkisinin dayanağı olan varsa uhdesindeki dijital veri ve delillerin, yasal saklama süresi içinde ve resmi makam veya merciler tarafından talep edilmesi şartıyla, bunları sunarak, her zaman destekler.
 
8. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI
Kullanıcı, işbu sözleşme’yle, doğrudan veya dolaylı olarak Kullanıcı’nın hatası ile ilişkili şekilde veya Kullanıcı’nın firma hizmetlerini kullanımından yahut kötüye/hatalı kullanımından kaynaklı biçimde; site gizlilik ilkeleri veya diğer belge ve kural dökümanlarını ihlal etmesinden ötürü oluşan her nevi davalar, iddialar, zararlar, kayıplar, sorumluluklar ve masraflara karşı, bunların tamamının bizzat ve tek başına kendisi tarafından karşılanacağını ve Firma’yı bu nevi giderlerden muaf kılacağını kabul eder.
 
9. GARANTİDEN MUAFİYET
a) Firma, site, hizmet ve içeriklerine dair Kullanıcı’ya yönelik olarak; ayıba, zapta, üçüncü kişi mülkiyetine, fikri hak sahipliğine, devamlılığa, doğruluğuna, güvenilirliğine, kalitesine, kesintisizliğe, sayılanların olduğundan başka bir vasfına veya varlıklarının veya yayınlarının devam ettiği sürenin dışında kalan zaman dilimine dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermez.
b)  Yukarıdaki hüküm, Firma’ın sayılanlara dair kasıtlı eylemlerde bulunduğu, bulunacağı, bu şekilde hedefler ve uygulamalar gözettiği yahut gözeteceği şeklinde yorumlanamaz.
 
10. MÜCBİR SEBEPLER
Firma, mücbir sebepler, Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, internet alt yapısında oluşabilecek sorunlar, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev, lokavt veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Firma’nın kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Firma’nın kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşme’yi ifa edememekten hiçbir şekilde sorumlu olmaz.
 
11. KISMİ GEÇERSİZLİK
İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşme’nin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 
12. TEMLİK ve NAKİL
a)  Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında veya Site’de sunulan hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu hiçbir hak veya yetkiyi Firma’nın yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.6 (altı) ay süresiyle kullanılmayan Kullanıcı hesabı dondurulur. Kullanıcı’ya sunulan bir güvenlik adımı ile istenildiği zaman hesabın tekrar açılması sağlanabilir.
b)  Firma, bu Sözleşme kapsamında Sitesi ve sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.
 
13. YETKİ
Firma ile Kullanıcı arasında Firma tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
14. BAŞLIKLAR VE YORUM
İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.
 
15. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI
İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, Firma ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcı’nın Site veya Firma hizmetlerini kullanması Kullanıcı ve Firma arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.
 
16. FERAGAT EDİLMEZLİK
Firma’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir. Firma’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.